GDPR – další informace a modelové dokumenty

    cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy – jak dokument využít

    doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy

    modelová srovnávací analýza pro jednooddílový (jednooborový) klub

    modelová srovnávací analýza pro víceoddílový klub

    odpovědi na časté dotazy k GDPR – druhá vlna

I nadále Vám budeme zasílat další informace a vzorové dokumenty (protokoly) k GDPR, jako např. modelová bezpečnostní směrnice, které by měly sloužit k postupné harmonizaci s GDPR.

Dotazy k problematice GDPR zasílejte na gdpr@cuscz.cz

Odpovědi na nejčastější dotazy jsou zpracovávány odbornou firmou v měsíčních intervalech a všechny jsou publikované na webových stránkách ČUShttps://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html

Zpět