Dotační program III MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2017 České unii sportu, z.s. (ČUS) neinvestiční dotaci pro účely stanovené v programu III. – Činnost sportovních organizací. Celá dotace ve výši 60 267 431 Kč je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením provozu a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS (SCS).

SCS Svitavy obdrželo částku 576. 232,– Kč.

SCS jsou zřizována při Krajských organizacích, působících jako pobočné spolky ČUS, a Okresních sdružení ČUS, působících jako členské subjekty ČUS, jako odborné servisní pracoviště nezávisle na volených orgánech, jejichž hlavním účelem je poskytování služeb sportovním subjektům. Servisní centra slouží především jako centra poskytující servis sdruženým i nesdruženým sportovním organizacím v oblasti státních dotací (investiční, neinvestiční), ekonomické a finanční, legislativní a organizačně sportovní.

 

Zpět