Archív webových stránek - Prosinec 2017

Dotační program III MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2017 České unii sportu, z.s. (ČUS) neinvestiční dotaci pro účely stanovené v programu III. – Činnost sportovních organizací. Celá dotace ve výši 60 267 431 Kč je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením provozu a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS (SCS).
SCS Svitavy obdrželo částku 576. 232,– Kč.
SCS jsou zřizována při Krajských organizacích, působících jako pobočné spolky ČUS, a Okresních sdružení ČUS, působících jako členské subjekty ČUS, jako odborné servisní pracoviště nezávisle na volených […]

Rubrika: O nás

Stanovy a Jednací řád

pdf_icon   Stanovy
pdf_icon   Jednací řád

Rubrika: O nás

Základní informace

Regionální sdružení sportů Svitavy (dále jen RSS) jako regionální sdružení ČSTV – sdružuje sportovní, tělovýchovné svazy s působností v regionu Svitavská, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení., jsou-li ustanovena jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. „O sdružování občanů“. Posláním RSS je podporovat sport, tělesnou výchovu, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou součinnost. Subjekty sdružené v RSS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. […]

Rubrika: O nás

Fotogalerie

obrázek0053
001388-952
P1000425
P1000426
P1000427O nás