Základní informace

Regionální sdružení sportů Svitavy (dále jen RSS) jako regionální sdružení ČSTV – sdružuje sportovní, tělovýchovné svazy s působností v regionu Svitavská, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení., jsou-li ustanovena jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. „O sdružování občanů“. Posláním RSS je podporovat sport, tělesnou výchovu, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou součinnost. Subjekty sdružené v RSS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací.

RSS Svitavy je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. V současné době RSS Svitavy sdružuje v řádném členství 87 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s 14.250 členy, kteří sportují v 36 sportovních odvětvích.

Nejvyšším orgánem RSS Svitavy je Valná hromada, tvořená sborem zástupců svazů a sborem zástupců TJ a SK, která se schází 1x za dva roky. V období mezi VH zajišťuje plnění úkolů a usnesení VH Výkonný výbor RSS Svitavy se sídlem Svitavy, kpt. Nálepky 39, e-mail rss.sy@seznam.cz , tel: 461/533725.

Hlavní zaměření VV RSS Svitavy vychází z obhajování zájmů sdružených subjektů a prosazování jejich potřeb jak vně ČSTV, tak uvnitř ČSTV.

Zpět