Pozvánka na 13. valnou hromadu RSS

Výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy

P O Z V Á N K A
 

na zasedání 13.volební valné hromady Regionálního sdružení sportů Svitavy, která se uskuteční z rozhodnutí výkonného výboru a v souladu se stanovami

 

dne 4.června 2009 v salonku restaurace Astra ve Svitavách

 

 

Presentace od 14,30 hodin. Zasedání bude zahájeno v 15,00 hodin. Pro jednání valné hromady navrhuje výkonný výbor následující program :

 
 
  1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva.
  2. Volba mandátové,návrhové a volební komise
  3. Zpráva výkonného výboru
  4. Zpráva revizní komise
  5. Zpráva mandátové komise
  6. Volby do VV RSS a RK RSS
  7. Diskuse
  8. Usnesení, závěr
 
Podle Stanov Regionálního sdružení sportů Svitavy vysílá do sboru zástupců svazů každý okresní svaz jednoho svého delegáta. Do sboru zástupců TJ/SK má právo vyslat jednoho svého delegáta každá TJ/SK sdružená v Regionálním sdružení sportů Svitavy.

Písemné podklady pro jednání obdrží delegáti přímo na valné hromadě. Cestovné hradí vysílající složka. Občerstvení zajištěno. Každý delegát se vykáže platným mandátem.

 
Se sportovním pozdravem

 

Bc. Antonín Kadlec                                          

předseda VV RSS

Zpět