Archív webových stránek - Květen 2018

Pozvánka na 13. valnou hromadu RSS

Výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy

P O Z V Á N K A
 
na zasedání 13.volební valné hromady Regionálního sdružení sportů Svitavy, která se uskuteční z rozhodnutí výkonného výboru a v souladu se stanovami

 
dne 4.června 2009 v salonku restaurace Astra ve Svitavách

 
 
Presentace od 14,30 hodin. Zasedání bude zahájeno v 15,00 hodin. Pro jednání valné hromady navrhuje výkonný výbor následující program :
 
 

Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva.
Volba mandátové,návrhové a […]

Rubrika: Výkonný výbor

Dopis TJ-SK – valná hromada RSS

Okresní výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy

Věc : Volební Valná hromada Regionálního sdružení sportů – 4.června 2009
 
          Vážení sportovní přátelé,
 
výkonný výbor Regionálního sdružení sportů projednal otázky související s přípravou Valné hromady a rozhodl o svolání 13.volební valné hromady Regionálního sdružení sportů Svitavy na čtvrtek dne 4.června 2009 od 15.00 hod. v salonku Astra ve Svitavách.
 
Vzhledem k tomu, že končí čtyřleté volební období, bude Valná hromada volit nové okresní orgány. Okresní výkonný výbor bude tvořit 5 členů s tím, že 4 zástupci […]

Rubrika: Výkonný výbor