Dopis TJ-SK – valná hromada RSS

Okresní výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy

Věc : Volební Valná hromada Regionálního sdružení sportů – 4.června 2009

 

          Vážení sportovní přátelé,

 

výkonný výbor Regionálního sdružení sportů projednal otázky související s přípravou Valné hromady a rozhodl o svolání 13.volební valné hromady Regionálního sdružení sportů Svitavy na čtvrtek dne 4.června 2009 od 15.00 hod. v salonku Astra ve Svitavách.

 

Vzhledem k tomu, že končí čtyřleté volební období, bude Valná hromada volit nové okresní orgány. Okresní výkonný výbor bude tvořit 5 členů s tím, že 4 zástupci budou z TJ/SK a 1 zástupce z okresních svazů.

Revizní komise bude 3 členná. Valná hromada z předložených návrhů zvolí nový výkonný výbor a revizní komisi.

 

V zájmu co nejodpovědnější přípravy voleb a z pověření odstupujícího výkonného výboru, dovolujeme si Vás požádat o součinnost při předkládání návrhů na kandidáty do řídících okresních orgánů Regionálního sdružení sportů.

 

V této souvislosti Vás žádáme, aby tyto návrhy byly předloženy písemně na sekretariát VV RSS, kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy k rukám tajemníka, nejpozději do 30.května 2009.

 

Ke každému návrhu je nutno připojit stručnou charakteristiku (datum narození, bydliště, dosavadní činnost v tělovýchově a sportu) a dále souhlas navrhovaného s jeho kandidaturou.

 

Závěrem nám dovolte vyslovit přesvědčení, že za kandidáty budou navrženi ti nejlepší, kteří svými zkušenostmi a odbornými schopnostmi představují záruku kvalitního řízení  Regionálního sdružení sportů v dalších čtyřech letech.

 
Děkujeme za spolupráci
 
 

Bc. Antonín Kadlec                                                   

předseda VV RSS                                                       

Zpět