Články z rubriky - Výkonný výbor

Návrh jednacího a volebního řádu VH RSS

N Á V R H
Jednacího a volebního řádu valné hromady Regionálního sdružení sportů

 

Jednání valné hromady se zúčastní s hlasem rozhodujícím delegáti z TJ/SK a delegáti svazů. Dále delegáti s hlasem poradním a hosté.
Jednání valné hromady řídí pověřený člen výkonného výboru. Jednání valné hromady se řídí programem, který schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím.
O záležitostech valné hromady jednají a o jejích závěrech rozhodují delegáti valné hromady s hlasem rozhodujícím. Delegáti svazů musí být pověřeni mandátem svého svazu. Delegáti TJ/SK mandátem výkonného […]

Rubrika: Výkonný výbor

Aktuální složení Výkonného výboru

Předseda RSS Svitavy
Bc. Kadlec Antonín
e-mail: Kadlec.Antonin@seznam.cz
tel. 603 761 373
Členové VV RSS Svitavy
Mgr. Martin Šorf e-mail: martin.sorf@seznam.cz tel.: 602 335 513
Mgr. Karel Štarman e-mail: star@lit.cz tel.: 603 521 692
René Hnát e-mail: reno411@seznam.cz tel.: 731 412 013
Mgr. Libor Podhorný e-mail: l.podhorny@orcz.cz tel.: 603 891 316
Ekonomka RSS Svitavy
Petra Běťáková
e-mail: rss2.sy@seznam.cz
tel. 461/ 531346
Revizní komise
Předseda RK
Eduard Jedlička
e-mail: eduard.jedlicka@svi.cz
Členové RK
Alena Klodnerová
Zdena Bukáčková

Rubrika: Výkonný výbor